Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Ferhat GÜL - Başkan

Nevzat DİŞÇİ - Üye

Hikmet ERDEM - Üye

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Gürsel ULUKIR

Cevat ÖZKAYA

Cenk BEYAZ