Kurum İçi Sosyal Medya Eğitimi

Kurum İçi Sosyal Medya Eğitimi

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi, Sosyal Medya Birimi olarak şubelerimizin sosyal medyadan sorumlu kardeşlerimizle, kurum içi eğitim çerçevesinde, Ankara Yaygın Eğitimi Geliştirme Vakfında (YAGEV) bir araya geldik.

İstanbul, Ankara, İzmit, Trabzon ve Isparta’dan temsilcilerimizin katıldığı programda, Birim Başkanımız Hikmet Yıldırım açılış konuşmasında, Hareketimizin  sosyal medyayı da kapsaması gereken ilke, vazife, amaç ve hedeflerine yönelik yaklaşımını ortaya koydu.

Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde şu noktalara değindi:

HEDEFİMİZ

                Vahiyden yola çıkarak Hz. Peygamberin örnekliğinde, geleneği ihya edip geleceğin inşasını amaçlayan, Allah’a ve yaratılmışlara karşı sorumluluklarını yerine getiren, toplumun gelişimi, değişimi ve dönüşümünü hedefleyen, bütün ilişkilerini hak, adalet ve fıtrat ekseninde gerçekleştiren, iyilikte yarışarak, karanlığı aydınlığa, sapkınlığı dosdoğru yola, zilleti izzete dönüştürmeyi hedefleyen aktif, kararlı, temiz akıl sahibi, öncü bir hareket olarak yeniden kendi kültür ve medeniyetimizi ihya ve inşa etmek ve Allah’ın razı olacağı bir hayatı yaşayıp yeryüzüne hâkim kılmaya çalışmaktır.

VAZİFEMİZ/GÖREVİMİZ

                               ALLAH’ın yaratılış gayemiz olarak vazettiği bir hayatı,  Kur’an ve Nebevi sünnetin rehberliğinde hayata hâkim kılmak için, kendine güvenen, davaya adanmış, basiret, feraset ve stratejik akıl sahibi, idealist, sorumluluklarının bilincinde, sağlam bir dünya görüşüne sahip, değer eksenli, en güzel tarzda bir mücadeleyi esas alan takva ehli olarak; yalnızca Allah’a kulluğu esas alan bir millet-ümmet oluşturmak, tüm insanlığın sorunlarına çözüm üretebilmek,  aynı hedefe doğru yürüdüğümüz kardeş kuruluşlarla birlikte hak, adalet ve fıtrat merkezli yeni bir Umran’ın(Kültür ve Medeniyet)dünya genelinde etkinliğini artırmak için çalışmaktır.

TEMEL İLKELERİMİZ 

                Umran Hareketi Allah yolunda yürür, Hz. Peygamberi örnek ve önder olarak kabul eder. Verdiği mücadelede tek talebi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Faaliyet alanı ise Allah'ın hâkimiyetini yeryüzünün en ücra köşesine kadar yaymak ve insanlığa yaratıcısını hatırlatmaktır. Hakkı hâkim kılmak ve batılın hâkimiyetine son vermek için bütün gücüyle mücadele eder.

                Umran Hareketi’nin temelini, Allah'a verdikleri ahde bağlı, İslam'ı hayat nizamı kabul etmiş olan, Allah'a kulluk görevini yerine getiren, sorumluluklarının bilincinde,  Allah'tan korkan; insanlığı küfrün kirlerinden ve kötülüklerinden kurtarmak için sınırsız ve topyekûn bir mücadeleye karar veren, uzun vadeli bir stratejiyi ve kadro hareketini benimsemiş, inanmış insanlar oluşturur.

***

Daha sonra Hakan Çandır ve Talha Kuzey, Sosyal Medyayı etkin ve aktif kullanımına dair sunumlarını gerçekleştirdiler. Bölgelerimiz için oluşturduğumuz web sayfalarının tanıtımı ve kullanımını içeren bilgilendirme aşmasından sonra eğitim programımızın ilk safhası tamamlanmış oldu.

Öğle yemeği ve namazından sonra kurum içi eğitim dâhilinde Şemseddin Özdemir, Sosyal Medyadaki ahlaki duruşumuz üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Özdemir sohbetinde, sosyal medyanın çağımızın en önemli silahlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Müslümanların bu mecrayı çok dikkatli ve itinalı kullanmak zorunda olduğunun altını çizdi. Sosyal medya sayesinde insanlar arası ilişkilerin çok çabuk bozulabildiğini belirten Özdemir, paylaşımlarımızı yapmadan önce, önümüze gelen konuların iyice araştırılarak tahkik edilmesinin olmazsa olmazlarımızdan olduğunun üzerinde durdu.

Kurum içi eğitim programımız bölgelerden gelen kardeşlerimizin, soru, görüş ve önerileri sonrasında nihayete erdi.

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ